Zap gheu’te Kamaleung*

Eo Kamaleung, la’ lung, fem pe ta pwohk.
Zea mbaa-ndwong mbœ sa’ ku zeo ghei’ ngang ketwoht,
Ghu ndœ’ zeo tchu ntcheng, feyte yu’ ghei’ maneu,
Ngu yu’ leu, nkeite wohk mbœ nha wohk metœ.

Ngeo ghebe zeo yu’ tsem te veu’u tchoh,
Ngeo ghap teo nkeite nguoh ta’ tsat,
Nda’ neo ghap pa ndo legheu’ gheo,
Ntee fa’ yi ghap wuoh mbeo la’.

Eo la’ zohk-ey !
Ndesee zohk-ey !
Eo nda’ neo shuu yi pa woh!

Eo feu’ zohk-ey!
Letsey zohk-ey!
Pwohk nha ntœ wohk tsem le nak ngeu’te gheo-ey!

* « Hymne national du Cameroun » traduit du français en mbafeung (ngombale, langue bamiléké de Babadjou et de Bamessingué) par Charles Tiayon et Boniface Djyo

* mélodie (FABAYA) 1996, 1999, 2001

Contact

Charles Tiayon

Enseignant-chercheur, École supérieure de traducteurs et interprètes (ASTI), Université de Buéa, Cameroun

Tél. à Paris : (237) 0 - 1 53 80 76 06 / 0 - 6 18 35 60 84
Tél à Buéa : (237) 332 32 31 / 984 08 73 / 760 22 32
Email : charlestiayon@hotmail.com / charlestiayon@yahoo.co.uk